Søg
Close this search box.

Funktionsbeskrivelse

for formanden for Peqqissaasut Kattuffiat

Formand

Ken Jensen november 2016 – november 2019. Genvalgt til november 2022.

 

Kvalifikationer

 • Formanden skal være aktivt medlem af Peqqissaasut Kattuffiat (PK) og demokratisk valgt af organisationens medlemmer.
 • § 9 i PKs vedtægter.

 

Organisatorisk placering

 • Refererer til generalforsamlingen og bestyrelsen for PK.
 • § 9 til 11 i PKs vedtægter.
 • aftale om PKs forpligtelser i forhold til formanden for PK af 1. december 2010.

 

Overordnede ansvarsområder og arbejdsopgaver

 • Forhandler løn- og arbejdsvilkår.
 • Fortolker overenskomst og arbejdstidsaftale.
 • Varetager formandskab for PPK (Sundhedskartellet) jf. PPKs vedtægter.
 • Udarbejder og opdaterer ”Drejebog for OK forhandlinger”.
 • Bistår i disciplinær-, afskedigelses- og personalesager.
 • Samarbejder med PKs advokat i komplicerede sager.
 • Forbereder og gennemfører voldgiftssager samt organisationsforhandlinger med arbejdsgiver.
 • Ansvarlig for generel information.
 • Indkalder og ajourfører næstformanden om relevante sager i PK-regi.
 • Vejleder medlemmer.

 

Generelle overenskomstfornyelser

 • Opsiger overenskomster og aftaler senest pr. 31/12 året før overenskomsterne udløber.
 • Samarbejder med bestyrelse og TR-kollegiet ift. forberedelse og udførelse af kravsindsamling.
 • Bearbejder og prioriterer kravene i samarbejde med bestyrelsen. Herunder argumentation og dokumentation for de enkelte krav samt konsekvensberegninger.
 • Agerer forhandlingsleder ved overenskomstfornyelse med Grønlands selvstyre, jf. ”Drejebog for OK forhandlinger”.

 

Forhandlinger i overenskomstperioden

 • Lønfastsættelse ved forhandling af nyoprettede overenskomststillinger.
 • Forhandling af tillæg.
 • Formanden kan uddelegere dele af forhandlingsansvaret.

 

Fagligpolitiske opgaver

 • Deltager i den offentlige debat og er med til at sætte den sundhedspolitiske dagsorden, herunder lobbyvirksomhed i samarbejde med bestyrelsen og TR-kollegiet.
 • Giver høringssvar ift. Landstingets lovgivning i samarbejde med bestyrelsen.
 • Deltager i relevante arbejdsgrupper.
 • Samarbejder med offentlige myndigheder og arbejdsgivere om forhold vedrørende løn- og ansættelsesvilkår.
 • Deltager i faglige arrangementer, fx medlemsmøder.
 • Chefredaktør-funktion på Tikiusaaq.
 • Repræsentant i Grønlands Selvstyre Lønningsråd (pt. ikke aktivt, 22/10-20)

 

Driftsopgaver

 • Ansvarlig for økonomi. Herunder betalinger, bogføring, investeringer, budget og regnskabsaflæggelse.
 • Vedligeholder og drifter PKs ejendomme og kontorfaciliteter.

 

Organisatoriske opgaver

 • Afholder PK-bestyrelsesmøder minimum 10 gange årligt.
 • Afholder tillidsrepræsentantmøder minimum hver anden måned.
 • Repræsentant samt deltager ved bestyrelsesmøder i Den Fælles Ferierejsefond ca. fire gange årligt.
 • Afholder generalforsamlingen én gang årligt.
 • Arrangerer valg og suppleringsvalg til PKs bestyrelse.
 • Samarbejder med andre organisationer i Grønland, herunder deltagelse i Samrådet (IMAK, ASG, AK, NPK, SIK).
 • Deltager, efter indstilling, i diverse udvalg.
 • Deltager i Dansk Sygeplejeråds kongres/konferencer
 • Deltager i møder og drøftelser efter behov med Dansk Sygeplejeråd.

 

Revideret og vedtaget på bestyrelsesmødet X.XXX 2020

Godkendt af bestyrelsen

XXXX 2020