Søg
Close this search box.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø er et sammenspil af de faktorer og relationer, vi oplever når vi er på arbejde. Godt arbejdsmiljø giver høj trivsel, engagement og overskud – og det er med til at give den enkelte god livskvalitet. Vi bruger ca. 25 % af vores tid på arbejdet, når vi er i den arbejdsduelige alder, så vi har brug for at have det godt på arbejdet. Godt eller ringe arbejdsmiljø påvirker os og kommer til udtryk i vores måde at håndtere vores arbejde på – og i sidste ende påvirker det patienterne og borgerne.

Både ansatte og ledere har et ansvar for arbejdsmiljøet, ledelsen skal sikre rammer og medarbejderinddragelse, bl.a. ved valg af medarbejderrepræsentanter og meningsfuld struktur med arbejdsmiljøarbejdet, samt handleplaner for løsning af rejste arbejdsmiljøproblemer.

Der er i de senere år, sket et skred i problemerne, fra problemer med de fysiske rammer til problemer omkring det psykiske arbejdsmiljø. De psykiske problemer er vanskeligere at løse end de fysiske, og får derfor desværre ofte lov til at ”passe sig selv” længere. Ofte er det de psykiske problemer som fylder mest for de ansatte. Der er forskellig tests og værktøjer tilgængeligt på nettet, her er lidt inspiration:

Dansk Sygepleje Råd, arbejdsmiljø for sygelejersker – www.dsr.dk/Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøviden, værktøjer og viden – www.arbejdsmiljoviden.dk/
Arbejdstilsynet i Grønland, lovgivning – www.dk.at.gl/
Center for arbejdsskade, ved arbejdsskade – www.cfa.gl